Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Virtual Bangla Keyboard

Mô tả

This plugin will add a Virtual Bangla Keyboard in your post’s comment form. It will help comment writers to write comments in bangla. The Virtual Keyboard layout is developed by Sabuj Kundu of Amader Projukti. Some java script code is used from Hasin Hayder’s phonetic parser script to insert character at the cursor’s current position. And finally customized and gets WP plugin’s shape by Arif Nezami.

Cài đặt

  1. Upload Virtual Bangla Keyboard.zip to the /wp-content/plugins/ directory and extract the zipped file.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Virtual Bangla Keyboard” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp