Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Bongabdo Date

Mô tả

Converts post/page and comments date from Gregorian Date to Bongabdo Date. It is based on Dr. Muhammed Shahidullah’s Bangla calendar approved by People’s Republic of Bangladesh. Once you activate the plugin, automatically date and time will be changed to Bongabdo date for all posts and comments. You can show it in both English and Bangla language.

Ảnh màn hình

 • Date showing in Englisg
 • Date showing in Bangla
 • Settings.

Cài đặt

 • Method#1:
 1. Navigate to: Plugins -> Add new -> Search.
 2. Search for “WP Bongabdo Date”.
 3. Install and activate plugin.
 4. Go to: Settings -> WP Bongabdo Date.
 • Method#2:
 1. Download plugin (zip file).
 2. Upload and install.
 3. Activate plugin.
 4. Go to: Settings -> WP Bongabdo Date.

Usage

 • Install and activate the plugin.
 • Navigate to: Settings -> WP Bongabdo Date.

Hỏi đáp

Can I show month name in my own language?

Yes, using language pack and uncheck the first checkbox in settings page where it says “Monthname in Bangla”.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Bongabdo Date” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

13.0

 • Initial Release.