Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Tag Cloud per Category

Mô tả

This widget is exactly the same as the native tag cloud widget but the content now depends on the current category.

Cài đặt

  1. Upload the entire tag-cloud-per-category folder to the /wp-content/plugins/ directory.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.
  3. A new widget will be available on the widgets page.

Đánh giá

Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Tag Cloud per Category” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

Initial release