Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Switcher

Mô tả

This plugin adds a switcher button to the toolbar which allows you to switch between the recently viewed admin page and the recently viewed public page.

Ảnh màn hình

Cài đặt

From WordPress dashboard

 1. Visit “Plugins > Add New”.
 2. Search for “switcher admin public” and find Switcher plugin.
 3. Install and activate Switcher plugin.

From WordPress.org site

 1. Download Switcher plugin.
 2. Upload the “switcher” directory to your “/wp-content/plugins/” directory.
 3. Activate Switcher on your Plugins page.

Hỏi đáp

Installation Instructions

From WordPress dashboard

 1. Visit “Plugins > Add New”.
 2. Search for “switcher admin public” and find Switcher plugin.
 3. Install and activate Switcher plugin.

From WordPress.org site

 1. Download Switcher plugin.
 2. Upload the “switcher” directory to your “/wp-content/plugins/” directory.
 3. Activate Switcher on your Plugins page.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Switcher” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp