Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Simple Q&A

Mô tả

This Plugin allows you to include a simple Textbox through which your site visitors can ask you short questions.
You can answer them through the backend.
This plugin is not a dependent version of the plugin Ask Me.

See it in action at: (http://wp.starcoms.ru/qa-plugin/)

Ảnh màn hình

 • Q&A in Action
 • Q&A on Frontend
 • Q&A on Backend
 • Edit question
 • Setting plugin
 • Setting design plugin
 • CSS style

Cài đặt

Download plugin through the wordpress included plugin downloader.
Activate plugin in plugin tab.
Set settings plugin in Setting menu WordPress.

Place the [qa] shortcode in one of your posts.

Hỏi đáp

How do i use the plugin

Place the [qa] shortcode in one of your posts.

Planned changes
 • Show answers by tags.
 • Last reply question widget.
 • The statistics widget.

Đánh giá

3 Tháng Chín, 2016
Simple Q&A plugin is a straight to the point plugin. it does what it says, highly recommended if you need a simple functioning Q&A plugin.
Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Simple Q&A” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Simple Q&A” đã được dịch qua 3 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Simple Q&A” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

2.1

 • Update CSS (see Screenshots)
 • Drop-down text box question
 • Fix some bugs

2.0

 • Add several shortcode
 • Add advanced design settings
 • Add editing response notification.
 • Fix some bugs

1.6

 • Updated pagination
 • Fix some bugs

1.5

 • Add setting for font color
 • Add rtl support (thanks Amr Ali)
 • Updated ReCaptcha 1.1.1 -> 1.1.2
 • Updated settings page (remove the old functions)
 • Fix some bugs

1.4

 • Changes to the translation plugin capabilities
 • Fix some bugs

1.3

 • Add pagination setting
 • Add quick link for edit in E-Mail Alert on new Q&A
 • Fix some bugs

1.0

 • Initial release