Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Simple Database Backup WP

Mô tả

Simple Database Backup WP is a plugin simple plugin to create database backup and download from the list.
After install the plugin go to Tools -> DB backup and click on Start backup.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Simple Database Backup WP” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp