Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Remove WordPress Version

Mô tả

Remove the version from your WordPress website completely and Increase security and prevent hacks.

Plugin Support

Ảnh màn hình

  • screenshot-1.png

Cài đặt

  1. Upload remover.php to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Go to your homepage, CTRL+U to view source, and confirm that the version number has been removed from Meta, as well as the parameters on your CSS and javascript files

Hỏi đáp

Installation Instructions
  1. Upload remover.php to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Go to your homepage, CTRL+U to view source, and confirm that the version number has been removed from Meta, as well as the parameters on your CSS and javascript files
Why should I use this plugin when I can just put the code into my functions.php file?

You can do that – but when you update or change your theme, it will be removed (along with any other modifications done to the functions.php file).

So this plugin will persist on my WordPress installation no matter which theme is activated, or if a theme is updated?

Yes.

Đánh giá

21 Tháng Năm, 2017
This plugin is ultra simple and does his job.
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Remove WordPress Version” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial Release