Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Quick Save

Mô tả

When editing in Text mode the Quick Save WordPress plugin lets you update posts and pages using keystrokes as well as by clicking the Publish/Update button.

By default the ALT key is used to save posts/pages however you can change this from the Settings menu if you have the Pro version.
See Quick Save Keystroke in Settings menu for more information.

Top features

  • Saves time scrolling up and down the page to click the Update button

Languages/translations

The plugin is available in English:

Donation and more plugins

  • If you like this plugin just upgrade to the Pro version. If you want to donate, give it to charity.
  • Check out some more WordPress Plugins & Software by the same author.

Cài đặt

  1. Upload the wp-quicksave.zip on the Plugins > Add New page.
  2. Activate the plugin through the “Plugins” menu in WordPress
  3. Done!

Now when you edit in Text mode you can update the page/post by pressing the ALT key.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Quick Save” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.1

  • It’s alive!