Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

QR code generator

Mô tả

This plugin will display a QR code in your sidebar which you can easily scan with your handphone or tablet and read later on the way home, to office or to school.

Cài đặt

  1. Upload qr-code-generator to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Drag and drop the QR Code widget to the desired sidebar to display the QR code

Hỏi đáp

Where do I get support for this plugin?

Please consult the forum.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“QR code generator” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.2 (13/05/2012)

  • Front page is no longer showing the QR code of the latest post of the page
  • Bugfixes

0.1.2 (03/05/2012)

  • Added support for future translations
  • Bugfixes

0.1.1 (02/05/2012)

  • Bugfixes

0.1 (01/05/2012)

  • Initial version