Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Post Star

Mô tả

The Post Star plugin aims to classify the posts with 1, 2, 3, 4 or 5 stars based on the average classification defined by site visitors.

To monitor and improve the classification plugin checks the IP of users before voting.

Credits

Contribute

You can contribute to the source code in our GitHub page.

Ảnh màn hình

  • Plugin Post Star in action

Cài đặt

To install just follow the installation steps of most WordPress plugin’s:

e.g.

  1. Download the file lb-back-to-top.zip;
  2. Unzip the file on your computer;
  3. Upload folder post-ranking-view, you just unzip to /wp-content/plugins/ directory;
  4. Activate the plugin through the Plugins menu in WordPress;
  5. Be happy.

Showing the ranking of posts

Add the code below where you want the stars to appear:

1 – Let the plugin generate the HTML
ID );
}
?>

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Post Star” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0 2013-01-06

  • Creation of the plugin, the initial version.