Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Plugin Reinstaller

Mô tả

The Plugin Reinstaller plugin enables the bulk plugin reinstall. Just activate the plugin and select Update > Bulk Actions. Deactivate the plugin if you do not use.

Uninstall

  1. Deactivate the plugin
  2. That’s it! 🙂

Ảnh màn hình

  • Select Update > Bulk Actions.

Cài đặt

  1. Copy the plugin-reinstaller directory into your wp-content/plugins directory
  2. Activate the plugin through the Plugins menu in WordPress
  3. Select Update > Bulk Actions in the Plugins menu.
  4. That’s it! 🙂

Hỏi đáp

Nothing.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Plugin Reinstaller” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1

  • Bugfix: unnecessary process.

1.0

  • Initial release.