Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Phpinfo

Mô tả

Prints out your webservers php settings as well as other information about your WordPress installation.
Important for posting at various WordPress support forums.

Ảnh màn hình

  • Table of php_ini settings
  • Info for posting at support forum

Cài đặt

  1. Download, unzip and upload to your WordPress plugins directory
  2. activate the plugin within you WordPress Administration Backend
  3. Go to Options > Phpinfo

Đánh giá

Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Phpinfo” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp