Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

PHPINFO Print

Mô tả

Simple WordPress plugin that displays exactly the same info as phpinfo() function and nothing more, in the classic presentation (see the screenshots).
Basically the smallest peace of code you can imagine.

Ảnh màn hình

  • Exact phpinfo() information.
  • Exact CSS styles.
  • Exact look.

Cài đặt

  1. Upload the plugin
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“PHPINFO Print” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.3.0 [2016-11-01]

  • Maintenance release.

1.2.0 [2016-10-24]

  • Maintenance release.

1.1

  • Initial version.