Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

OT Admin Theme

Mô tả

This is an awesome Plugins to customize color for your WordPress Admin area.

We are providing you to change your WordPress admin color. It is fully free. No pro version available , fully free.
This is plugins is very easy to use . After active the plugin , just go to “OT Admin Theme” from the left menu bar of Admin Area

Cài đặt

  1. After download the plugin extract the zip file then upload into the wp-content/plugin directory folder
  2. Then go to your WP admin area to activate this plugins
  3. After active the plugin, You will see a default color in your admin area
  4. Don’t worry if you don’t like this color , You can also add color yourself.
  5. Simply go to “OT Admin Theme” menu bar from Admin Menu bar
  6. Here you can see all the settings of this plugins.

Hỏi đáp

Can I use my own color for my admin

Yes, After activate the plugin, go to “OT Admin Theme” Menu bar.

Can i set text color

Yes, You can also select unlimited color for text

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“OT Admin Theme” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

0.5