Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

OS Adder

Mô tả

This plugin adds a abbreviation of the operating system (win, mac, linux, iPad, iPhone) to the body-tag.
So if there’s a OS-specific difference, you can easily react to it by using the css-selector (e.g. “.mac”).

Next steps of this plugin:
* adding a settings page
* add the class to specified elements
* add user-language-abbreviation to specified elements

let me know, if you wish something helpful.

Ảnh màn hình

  • added Class

Cài đặt

  1. Upload OS Adder to the /wp-content/plugins/ directory or access it via the wordpress plugin site
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. You’re done.

Hỏi đáp

Does the added Class also tell me if it’s a 32 or 64 bit OS?

No, it’s just “win”, “mac”, “linux”, iPad, iPod, iPhone or “os-unknown”.
When it’s a “Linux armv7l”-machine, the plugin outputs “android”.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“OS Adder” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.2

  • adding some Devices

0.1

  • Starting the plugin