Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

LSD Simple Cache

Mô tả

Cache the webpages to reduce serverload and database-requests. Speeds up your WordPress website.

Activate the plugin and you are done!

Cài đặt

  1. Unzip the archive in the wp-content/plugins folder.
  2. Activate via the plugin activation screens.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“LSD Simple Cache” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0 Plugin is born! Whoopwhoop! 😀