Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Loading Bar

Mô tả

Loading Bar

Add loading bar to your website easily, like youtube loading bar! just one click and custom loading bar color and responsive.

The Features

  • Easy to use, just one click.
  • Custom loading bar color.
  • Responsive and Retina ready.

Live Demo

Rate The Plugin

More Plugins

Cài đặt

Installation

  1. Upload ‘loading-bar’ folder to the ‘/wp-content/plugins/’ directory.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.
  3. Go to Settings > General > Loading Bar, in “Color Code” field, enter loading bar color, for example #35aca8, default is red #f00000.
  4. More info.

Đánh giá

3 Tháng Mười, 2017
Simples e funcional, permite alterar a cor da barra de carregamento, mas tem poucas opções de personalização. Senti falta da opção de restringir em quais páginas a barra deve ser carregada.
11 Tháng Mười Một, 2016
Super plugin Simple, efficace, barre design, moderne. Sert à faire plus beau. Merci 🙂
3 Tháng Chín, 2016 1 reply
This plugin is awesome! Simple but sweet! 🙂
3 Tháng Chín, 2016 1 reply
Thanks for a great plugin that works!
Đọc tất cả 8 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Loading Bar” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • First version.