Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

JavaScript Framebreaker

Mô tả

Adds a framebreaker JavaScript function to the header for breaking out of Google Image Search and other framesets in order to keep users on the site. Mainly for SEO.

Cài đặt

  1. Upload wp_framebreaker.php to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. That’s it!

Đánh giá

7 Tháng Hai, 2017
I have tried this on my website and its working good. Went to Google image and tested, saw the page automatically reloading.
Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“JavaScript Framebreaker” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1

Updated tested versions and minor changes.

1.0

  • Brand new!