Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

IT's Tracking Code

Mô tả

Add tracking code on your website without hacking your theme file.

This plugin provide simple way to add your tracking code in html head or footer section of the site.

Also you can use different language. To change language you need to generate .po and .mo files.

Chức năng

 • Add tracking code to header & footer section.
 • Localization.

Ảnh màn hình

 • Add your tracking code here.

Cài đặt

 1. Upload and extract ‘zip’ to the ‘/wp-content/plugins/’ directory
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
 3. Add your tracking code by navigating Settings >> Tracking Code

Hỏi đáp

None yet

Installation Instructions
 1. Upload and extract ‘zip’ to the ‘/wp-content/plugins/’ directory
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
 3. Add your tracking code by navigating Settings >> Tracking Code

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“IT's Tracking Code” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.1 – 28/01/2018

 • Added WordPress 4.9.2 compatiblity.

1.0.0 – 08/01/2015

 • Initial release.