Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

IP Ban

Mô tả

Returns ‘Page Not Found’ 404 error message for IP’s visiting your blog specified in the IP Ban option on the Discussion Options page.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“IP Ban” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp