Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

HTML5 Speech

Mô tả

Adds the new HTML5 speech attribute to all inputs. This will allow your users to enter text in input fields using voice recognition.
Currently this only works in Chrome 11 or higher but will hopefully be supported by more browsers soon.

Cài đặt

  1. Upload the html5-speech folder to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

Why am I not seeing the microphone icon in any of my input fields

The speech tag is currently only supported by Google Chrome 11 or higher

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“HTML5 Speech” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial release