Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Hello Security

Mô tả

Built using the base code of the popular plugin, Hello Dolly, this plugin gives
users the ability to get security best practice tips shown on their admin panel.
A big thank you to Matt Mullenweg for creating Hello Dolly.

License

Released under the terms of the GNU General Public License.

Cài đặt

  1. Backup your WordPress database, config file, and .htaccess file
  2. Upload the zip file to the /wp-content/plugins/ directory
  3. Unzip
  4. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Hello Security” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • Initial Release