Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Header Code

Mô tả

Simplest plugin that injects any code into wp_head().

This plugin requires at least PHP 5.4

Cài đặt

  1. Upload header-code to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Inserted your code in Settings > Header Code

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Header Code” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp