Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Gallery Class

Mô tả

This plugin adds a new setting in the media gallery settings to set a custom CSS class.

The shortcode is updated with a new attribute “class”. A function alters the output of the gallery and wrap it with a new div with your custom class and the class “gallery-wrapper”.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Gallery Class” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.1

  • Compatibility with wp-gallery-custom-links.

1.0.0

  • First stable version.