Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Fix Email Return-Path

Mô tả

This plugin sets the PHPMailer Sender (return-path) the same as the From address if it’s not correctly set.

Cài đặt

  1. Unzip all files to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Log into WordPress admin and activate the ‘Fix Email Return-Path’ plugin through the ‘Plugins’ menu

Đánh giá

Đọc tất cả 0 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Fix Email Return-Path” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.5

  • Change of Author

1.0.4

  • Tested on 5.5.1

1.0.3

  • Tested on 5.4.2

1.0.2

  • Now only sets the sender if it’s not already set with a valid email address.

1.0.1

  • Tested on 4.7

1.0.0

  • Inital Release

0.0.1

  • Beta Release