Yoast Duplicate Post

Mô tả

This plugin allows users to clone posts of any type, or copy them to new drafts for further editing.

Nó hoạt động như nào:

 1. Tại ‘Sửa bài’/’Sửa trang’, bạn có thể bấm vào liên kết ‘Nhân đôi’ bên dưới tên bài viết/trang: nó sẽ tạo một bản sao ngay lập tức và đưa về danh sách.

 2. Tại ‘Sửa bài’/’Sửa trang’, bạn có thể chọn một hoặc nhiều mục, sau đó chọn ‘Nhân đôi’ trong ‘Tác vụ’ để sao chép tất cả một lần.

 3. Tại ‘Sửa bài’/’Sửa trang’, bạn có thể bấm liên kết ‘Bản nháp mới’ bên dưới tên bài viết/trang.

 4. Tại màn hình sửa bài viết, bạn có thể bấm vào ‘Sao chép thành bản nháp mới’ bên trên “Hủy”/”Chuyển vào thùng tác” hoặc ở thanh admin.

 5. Khi xem bài viết dưới dạng đăng nhập, bạn có thể bấm vào ‘Sao chép thành bản nháp’ trong thanh admin.

3, 4 và 5 sẽ đưa đến sửa trang nháp: thay đổi theo cách bạn muốn, bấm vào ‘Đăng’ và bạn đã hoàn thành.

Ngoài ra còn có template tag, để bạn có thể đặt vào trong template của bạn và nhân đôi bài viết/trang từ bên ngoài giao diện. Bấm vào liên kết sẽ đưa bạn đến sửa trang nháp, như liên kết ở thanh admin.

Duplicate Post has many useful settings to customize its behavior and restrict its use to certain roles or post types. Check out the extensive documentation on yoast.com and our developer docs.

Đóng góp

If you find this useful and if you want to contribute, there are two ways:

 1. Submit your bug reports, suggestions and requests for features on GitHub;
 2. Nếu bạn muốn dịch plugin sang ngôn ngữ của bạn (chỉ là một vài cụm từ thôi), bạn có thể sử dụng dự án dịch;

Ảnh màn hình

 • Classic editor.
 • Block editor.
 • Post list.
 • Admin bar menu.
 • Bulk actions.
 • Trang tùy chọn.

Cài đặt

Sử dụng tính năng Cài mới của WordPress, tìm “Duplicate Post”, hoặc tải về và:

 1. Unzip the archive on your computer
 2. Tải thư mục duplicate-post vào trong thư mục /wp-content/plugins/
 3. Kích hoạt plugin qua menu ‘Plugin’ trong WordPress
 4. Đi đến Cài đặt -> Duplicate Post và tùy chỉnh hành vi khi cần

Hỏi đáp

Plugin không hoạt động, vì sao?

Đầu tiên, hãy kiểm tra phiên bản WordPress: plugin không làm việc trên các phiên bản cũ nữa. Hãy đảm bảo nâng cấp lên phiên bản mới nhất của plugin.

Sau đó thử ngừng kích hoạt và kích hoạt trở lại, một số người dùng đã nói rằng việc này sẽ giải quyết được một vài vấn đề.

Hãy chú ý đến tab “Permissions” trong Cài đặt: hãy chắc chắn plugin đã được bật cho đúng vai trò người dùng và post type.

Nếu nó vẫn không hoạt động, có thể là xung đột với các plugin khác: hãy viết vào diễn đàn và chúng tôi sẽ tìm giải pháp (thực tế bạn có thể thử tắt toàn bộ plugin và bật lại từng cái để xem cái nào xung đột… Nhưng chỉ làm thế nếu bạn biết mình đang làm gì, tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu bạn gặp vấn đề với điều này).

Plugin chưa được dịch qua ngôn ngữ của tôi!

Từ phiên bản 3.0 bản dịch plugin được quản lý bởi WordPress.org và plugin được tải lên mà không có tệp ngôn ngữ, nên hãy cập nhật bản dịch ở Bảng tin->Cập nhật.

If Duplicate Post is still in English, or if there are some untranslated strings, you can help translating to your language: you only need a WordPress.org account.

Đánh giá

31 Tháng Năm, 2023
So easy to use any page as template. Or use it to update pages in background before going live. Just don't forget to update the menu links to the new page, and make the old page private.
29 Tháng Ba, 2023
Esta herramienta es genial y es un básico a tener. De lo más mejor que tiene es su simplez y sencillez, además de la opción de re-escribir (es lo que hace que la elija por encima de otras) Un unico punto que le añadiría sería la opción de poder hacer más de una copia a la vez, poder seleccionar a la hora de hacer copy el número de veces que quiero que me la copie
18 Tháng Mười, 2022
Yoast Duplicate Post is a great plugin that does exactly what it says it will do. It copies posts and pages, making it an easy way to create multiple versions of the same content. However, when Yoast bought the plugin, they made some unwelcome changes. The name of the plugin is now Yoast Duplicate Post, which just by seeing the word Yoast there, makes it seem like you have to pay for the plugin in order to use it. At first a little and then without notice a 500% price increase just like Yoast SEO Premium... This isn't the case, as the free version still works perfectly well, but it's a bit irritating that they've changed the name in such a way. Aside from this small issue, Yoast Duplicate Post is still a great plugin and works as expected.
12 Tháng Mười, 2022
When I tried to update one page on my site, I kept getting a ‘500 internal server error’ message. I tried disabling all my plugins, checking the .htaccess file and resetting the PHP memory limit. My hosting team could find nothing amiss and had no suggestions. As a long shot, I cloned the page with Yoast Duplicate Post and binned the original. Hey presto! Problem solved. One of the most useful and used plugins in my arsenal. Thanks guys.
Đọc tất cả 506 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Yoast Duplicate Post” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Yoast Duplicate Post” đã được dịch qua 51 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Yoast Duplicate Post” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

4.5

Release Date: June 28th, 2022

Enhancements:

 • Improves the impact of the plugin on the performance of the site by avoiding useless calls on the gettext filter.

Bugfixes:

 • Fixes a bug where a section in the Classic Editor’s submitbox would be displayed with incorrect margins.

Other:

 • Sets the WordPress tested up to version to 6.0.

4.4

Release Date: January 25th, 2022

Enhancements:

 • Converts the upgrade notice into a welcome notice for first-time users.

Bugfixes:

 • Fixes a bug where HTML tags in a Custom HTML block would be removed when republishing a scheduled Rewrite & Republish copy.
 • Fixes a bug where the button style would be broken in the Classic Editor.
 • Fixes a bug where a fatal error would be triggered in the Widgets page in combination with some themes or plugins.

Other:

 • Sets the WordPress tested up to version to 5.9.

Earlier versions

For the changelog of earlier versions, please refer to the changelog on yoast.com.