Yoast Duplicate Post

Mô tả

This plugin allows users to clone posts of any type, or copy them to new drafts for further editing.

Nó hoạt động như nào:

 1. Tại ‘Sửa bài’/’Sửa trang’, bạn có thể bấm vào liên kết ‘Nhân đôi’ bên dưới tên bài viết/trang: nó sẽ tạo một bản sao ngay lập tức và đưa về danh sách.

 2. Tại ‘Sửa bài’/’Sửa trang’, bạn có thể chọn một hoặc nhiều mục, sau đó chọn ‘Nhân đôi’ trong ‘Tác vụ’ để sao chép tất cả một lần.

 3. Tại ‘Sửa bài’/’Sửa trang’, bạn có thể bấm liên kết ‘Bản nháp mới’ bên dưới tên bài viết/trang.

 4. Tại màn hình sửa bài viết, bạn có thể bấm vào ‘Sao chép thành bản nháp mới’ bên trên “Hủy”/”Chuyển vào thùng tác” hoặc ở thanh admin.

 5. Khi xem bài viết dưới dạng đăng nhập, bạn có thể bấm vào ‘Sao chép thành bản nháp’ trong thanh admin.

3, 4 và 5 sẽ đưa đến sửa trang nháp: thay đổi theo cách bạn muốn, bấm vào ‘Đăng’ và bạn đã hoàn thành.

Ngoài ra còn có template tag, để bạn có thể đặt vào trong template của bạn và nhân đôi bài viết/trang từ bên ngoài giao diện. Bấm vào liên kết sẽ đưa bạn đến sửa trang nháp, như liên kết ở thanh admin.

Duplicate Post has many useful settings to customize its behavior and restrict its use to certain roles or post types. Check out the extensive documentation on yoast.com and our developer docs.

Đóng góp

If you find this useful and if you want to contribute, there are two ways:

 1. Submit your bug reports, suggestions and requests for features on GitHub;
 2. Nếu bạn muốn dịch plugin sang ngôn ngữ của bạn (chỉ là một vài cụm từ thôi), bạn có thể sử dụng dự án dịch;

Ảnh màn hình

 • Classic editor.
 • Block editor.
 • Post list.
 • Admin bar menu.
 • Bulk actions.
 • Trang tùy chọn.

Cài đặt

Sử dụng tính năng Cài mới của WordPress, tìm “Duplicate Post”, hoặc tải về và:

 1. Unzip the archive on your computer
 2. Tải thư mục duplicate-post vào trong thư mục /wp-content/plugins/
 3. Kích hoạt plugin qua menu ‘Plugin’ trong WordPress
 4. Đi đến Cài đặt -> Duplicate Post và tùy chỉnh hành vi khi cần

Hỏi đáp

Plugin không hoạt động, vì sao?

Đầu tiên, hãy kiểm tra phiên bản WordPress: plugin không làm việc trên các phiên bản cũ nữa. Hãy đảm bảo nâng cấp lên phiên bản mới nhất của plugin.

Sau đó thử ngừng kích hoạt và kích hoạt trở lại, một số người dùng đã nói rằng việc này sẽ giải quyết được một vài vấn đề.

Hãy chú ý đến tab “Permissions” trong Cài đặt: hãy chắc chắn plugin đã được bật cho đúng vai trò người dùng và post type.

Nếu nó vẫn không hoạt động, có thể là xung đột với các plugin khác: hãy viết vào diễn đàn và chúng tôi sẽ tìm giải pháp (thực tế bạn có thể thử tắt toàn bộ plugin và bật lại từng cái để xem cái nào xung đột… Nhưng chỉ làm thế nếu bạn biết mình đang làm gì, tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu bạn gặp vấn đề với điều này).

Plugin chưa được dịch qua ngôn ngữ của tôi!

Từ phiên bản 3.0 bản dịch plugin được quản lý bởi WordPress.org và plugin được tải lên mà không có tệp ngôn ngữ, nên hãy cập nhật bản dịch ở Bảng tin->Cập nhật.

If Duplicate Post is still in English, or if there are some untranslated strings, you can help translating to your language: you only need a WordPress.org account.

Đánh giá

29 Tháng Ba, 2022
This plugin is a very useful addition to the limited standard WordPress options. I often use the clone feature to create new posts/pages from existing ones. The options page allows setting the standard name for the copy as well as the attributes that should be transferred.
23 Tháng Mười Hai, 2021
Just lost 2 hours of work while editing in Yoast Duplicate post. When I went to save my work again it threw an error and deleted everything I had done this morning. I'm giving it a 2 because it would be a good idea if it worked and it DOES let you create a duplicate post and work off that. Just don't use it to edit. That doesn't work reliably.
Đọc tất cả 499 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Yoast Duplicate Post” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Yoast Duplicate Post” đã được dịch qua 50 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Yoast Duplicate Post” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

4.4 (2022-01-25)

Enhancements:

 • Converts the upgrade notice into a welcome notice for first-time users.

Bugfixes:

 • Fixes a bug where HTML tags in a Custom HTML block would be removed when republishing a scheduled Rewrite & Republish copy.
 • Fixes a bug where the button style would be broken in the Classic Editor.
 • Fixes a bug where a fatal error would be triggered in the Widgets page in combination with some themes or plugins.

Other:
* Sets the WordPress tested up to version to 5.9.

4.3 (2021-12-14)

Bugfixes:

 • Fixes a bug where Rewrite & Republish copies could be displayed and queried in the front end.

4.2 (2021-11-18)

Bugfixes:

 • Fixes a bug where some strings where not translated.
 • Fixes a bug where meta data went missing for duplicate posts created by the Rewrite & Republish feature. Props to ocean90.
 • Fixes a bug where the plugin would not initialize if installed via composer.

Other:

 • Replaces Mailchimp with MailBlue newsletter integration.
 • Improved compatibility for PHP 8.0.
 • Improved sort order of the taxonomies list on the options page.
 • Most plugin files have been renamed. If you extend this plugin of include any of the files from the plugin from within your own plugin, you may need to adjust the file name used in the include/require statement.

4.1.2 (2021-03-23)

Enhancements:

 • Allows plugins such as ACF to add fields to the “Compare changes” screen for Rewrite & Republish.

Bugfixes:

 • Fixes a bug where the “Compare changes” screen for the Rewrite & Republish feature displayed a broken layout in WordPress 5.7.
 • Fixes a bug where a post type enabled by filter couldn’t be copied.
 • Fixes a bug where the “Show links in” settings were reset to the default value on version upgrade.

4.1.1 (2021-01-27)

Bugfixes:

 • Fixes a bug where editing posts with Elementor could trigger a fatal error.

4.1 (2021-01-27)

Enhancements:

 • Improves compatibility between Elementor and the Rewrite and Republish feature.

Bugfixes:

 • Fixes a bug where Rewrite & Republish notices would be shown for regular copies.
 • Fixes a bug where the original post of a Rewrite & Republish copy was listed in the Yoast SEO Premium link suggestions.

Other:

 • Disables the plugin for WooCommerce products and introduces filter for enabled post types.

4.0.2 (2021-01-14)

Bugfixes:

 • Fixes a bug where errors or notices could be triggered when using the plugin with some other plugins or custom code.

4.0.1 (2021-01-12)

Bugfixes:

 • Fixes a bug that caused a fatal error when used with some plugins.

4.0 (2021-01-12)

Enhancements:

 • Introduces the Rewrite & Republish feature, offering you the possibility to update a post/page without taking it offline or having to take extra steps. This feature is currently not available when Elementor is active on your site.
 • Introduces an integration with the Block Editor.
 • Introduces new settings to individually enable/disable the New Draft, Clone and Rewrite & Republish links.

3.2.6 (2020-09-17)

 • Compatibility with WordPress 5.5
 • Fixed bug about copying comments in WordPress 5.5
 • Check user permission when adding option to the bulk actions dropdown list
 • Improved update notice to be displayed only on selected screens when updating from < 3.2.5
 • Updated template tag documentation link
 • Added missing gettext to “Subscribe” button

3.2.5 (2020-07-07)

 • First release from Yoast
 • Accessibility improvements to the settings page
 • Accessibility improvements to the “Show original item” metabox
 • Accessibility improvements to the “Show original item” check box in Quick Edit
 • duplicate_post_blacklist_filter deprecated in favor of duplicate_post_excludelist_filter

3.2.4 (2019-12-10)

 • Options to show original item in post list (in a column or alongside post states) or in a metabox in the edit screen
 • Accessibility improvements
 • Small other fixes

3.2.3 (2019-07-10)

 • Sửa lỗi không tương thích với phiên bản cũ của CF7
 • Now roles without edit_posts capability but having equivalent capability for custom post types can be allowed to copy
 • Sửa một số lỗi nhỏ dẫn tới không tương thích với WPML và plugin khác

3.2.2 (2018-04-13)

 • Tùy chọn “Thanh admin” sẽ hiển thị liên kết đến màn hình sửa bài viết, nên bạn có thể sử dụng plugin với Gutenberg
 • Option for “Slug” not set by default on new installations
 • Hiển thị tốt hơn cho icon thanh admin trên màn hình nhỏ

3.2.1 (2017-11-25)

 • Sửa một số lỗi của 3.* trước khi thiết kế lại bản chính
 • Sửa lỗi khi nâng cấp trên multisite
 • Cải thiện tính tương thích với WPML + page builders, cảm ơn đội ngũ WPML
 • Ngăn chặn việc tạo ra bản thảo ngay sau khi nhân đôi

3.2 (2017-04-04)

 • website mới với tài liệu đầy đủ
 • Tương thích WPML, cảm ơn đội ngũ WPML
 • Cải thiện tương thích Jetpack (Subscriptions, Markdown)
 • thay đổi nhỏ với hooks
 • Cải thiện bảo mật
 • sữa lỗi nhỏ khác nhau

3.1.2 (2016-12-13)

 • Sửa lỗi không thể sao chép custom field

3.1.1 (2016-12-13)

 • Fix for nasty update nag (plus a failsafe checkbox)

3.1 (2016-12-13)

 • Đã thêm tác vụ nhân đôi (WP 4.7+)
 • Wildcards enabled for custom fields to skip
 • Tùy chọn để sao chép tác giả bài viết, định dạng bài viết (chuyển từ taxonomy), thứ tự menu, template bài viết
 • Kiểm tra publish_posts/publish_pages để tránh Cộng tác viên đăng bài bằng cách nhân đôi.
 • Using wp_slash (WP 3.6+) or a better workaround (WP 4.4+) on the post and its meta, should also fix some compatibility issues
 • Kiểm tra nếu thanh quản lý hiện trước khi enqueuening CSS
 • Sửa lỗi lặp lại nhân đôi
 • Other minor bugs fixed

3.0.3 (2016-10-29)

 • Thông báo trong admin sau khi sao chép
 • Sửa lỗi cảnh báo trong lưu trữ custom post type
 • Sửa dụng tùy chọn trang web cho phiên bản và thông báo
 • Minor fixes

3.0.2 (2016-10-18)

 • Can now be enabled for every custom post type with visible UI (not just public ones)
 • Admin bar CSS only enqueued when needed
 • Nút “Quyên góp” mới
 • Sửa lỗi nhỏ và lỗi chính tả

3.0.1 (2016-10-09)

 • Sửa lỗi khi nâng cấp từ phiên bản cũ

3.0 (2016-10-09)

 • Thiết kế lại trang cài đặt
 • Nhiều tùy chọn để bật/tắt bản sao của mọi thành phần bài viết
 • Bật/Tắt nhân đôi cho mọi custom post type
 • Tương thích Jetpack Publicize
 • Đã xửa XSS possible
 • Đã sửa một số lỗi nhỏ khác
 • Bản dịch đã được xóa để sử dụng dự án dịch tại WP.org
 • Kiểm tra tương thích PHP 7

2.6 (2014-04-27)

 • Tương thích PHP 5.4 (Strict Standards)
 • Đã sửa XSS possible và SQL injections
 • other bugs
 • Đã cập nhật và thêm bản dịch
 • Đã kiểm tra với WP 3.8.1

2.4.1 (2014-02-22)

 • Đã sửa lỗi đường dẫn tĩnh bản nháp
 • Đã sửa lỗi với hướng dẫn
 • Không nhân đôi to_ping và pinged (có thể có thể tùy chọn sau này)

2.4 (2012-04-29)

 • Tùy chọn mới để nhân đôi con của trang gốc
 • Giấy phép thay đổi thành GPLv2 hoặc cao hơn
 • Fixed publishing dates for drafts
 • Đã sửa lỗi với tiền tố/hậu tố
 • Dự án dịch được chuyển đến GlotPress

2.3 (2012-04-06)

 • Đã thêm tùy chọn để chọn vị trí hiển thị liên kết “Nhân đôi”
 • Clone attachments (i.e. references in the DB, not physical files)
 • Sửa lỗi nhóm người dùng chưa được dịch
 • Sửa một số lỗi (lỗi kiểm tra, cảnh báo và lỗi PHP, vv.)

2.2 (2012-02-01)

 • Fix for problems when copying serialized meta fields
 • Đã sửa trường multiple _dp_original
 • Đã xóa tham số không sử dụng khi thêm tùy chọn

2.1.1 (2012-01-04)

 • Can’t rely on activation hook for upgrade, this caused problems with new options

2.1 (2012-01-03)

 • Thậm chí làm sạch code (không có thêm query tùy chỉnh, sử dụng WP API)
 • Term order preserved when copying
 • Stopped using deprecated User levels, now it uses Roles and Capabilities
 • Liên kết ‘Sao chép thành bản nháp’ ở thanh admin
 • template tag duplicate_post_get_original
 • Liên kết Cài đặt ở danh sách plugin, liên kết ‘Quyên góp’ và ‘Dịch’ ở trang tùy chọn.

2.0.2 (2011-12-12)

 • Sửa lỗi với đường dẫn tĩnh
 • Hai liên kết ở danh sách bài viết: nhân đôi ngay hoặc sao chép thành bản nháp để sửa.
 • Đã kiểm tra trên multisite.

2.0.1 (2011-12-08)

 • Sửa lỗi cho action filter
 • New option so you can choose if cloning from the posts list must copy the post status (draft, published, pending) too.

2.0 (2011-12-08)

 • Tương thích WP 3.3 (vẫn chưa kiểm tra với tính năng multiblog, hãy cẩn thận)
 • Phiên bản WP tối thiểu: 3.0
 • Làm sạch code
 • Nhân đôi ngay từ danh sách bài viết
 • Đã thêm tùy chọn cho taxonomy và tóm tắt bài viết
 • Đã thêm tùy chọn hậu tố
 • Đã thêm template tag

1.1.2 (2011-04-08)

 • Tương thích với WP 3.1.1 (vẫn chưa kiểm tra với tính năng multiblog, hãy cẩn thận)
 • Đã thêm Tiếng Ba Lan

1.1.1 (2010-06-30)

 • Chia Plugin thành hai tệp để mở trang danh sách Plugin nhanh hơn
 • sửa xung đột với một số plugin khác
 • Đã thêm Tiếng Hà Lan

1.1 (2010-06-24)

 • Tương tích WP 3.0 (chưa kiểm tra với tính năng multiblog, hãy cẩn thận)
 • Trang tùy chọn: Cấp độ người dùng tối thiểu, tiền tố tiêu đề, trường không muốn nhân đôi, nhân đôi ngày bài viết/trang
 • Đã thêm Tiếng Đức, Thụy Điển, Romani, Do Thái, Catalan (chưa hoàn thành) và Ba Lan (chưa hoàn thành)

1.0 (2010-06-15)

 • Kết nối tốt hơn với giao diện WP 2.7+
 • Added actions for plugins which store post metadata in self-managed tables
 • Thêm Tiếng Pháp và Tây Ban Nha
 • Giảm khả năng tương thích WP 2.6.5

0.6.1 (2009-12-03)

 • Đã kiểm tra tương thích với WP 2.9

0.6 (2007-07-21)

 • Sửa cho WP 2.8.1
 • Tương thích WPMU
 • Quốc tế hóa (thêm Tiếng Italia và Nhật Bản)

0.5 (2009-01-09)

 • Sửa post-meta
 • WP2.7 compatibility

0.4 (2008-11-23)

 • Hỗ trợ tính năng bản thảo bài viết WP

0.3 (2008-03-01)

 • Phiên bản ban đầu ở WP repository