Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

DK PDF

Mô tả

DK PDF cho phép khách truy cập trang web chuyển đổi bài đăng và trang thành tệp PDF.

Chức năng

 • Thêm nút tải file PDF vào trong các bài đăng (bao gồm cả các loại bài đăng tùy chỉnh) và các trang.
 • Thiết lập header và footer cho tệp PDF, thêm tùy chỉnh logo, tùy chỉnh CSS và nhiều thiết lập khác.
 • PDF cho phép tuỳ chỉnh giao diện bằng cách bạn sao chép các mẫu của plugin này vào bên trong theme của bạn.
 • Nhiều shortcodes hỗ trợ: [dkpdf-button], [dkpdf-pagebreak], [dkpdf-remove, và hơn thế nữa..
 • Thêm phông chữ tuỳ chỉnh vào file PDF.

Tiện ích

 • Do you need to create a PDF with a selection of your articles?
  DK PDF Generator is the perfect tool for you.

Github

Đóng góp

Cảm ơn đến:

mPDF, lớp PHP tạo tệp PDF từ mã HTML được mã hóa UTF-8
https://mpdf.github.io/

Phông chữ Font Awesome, The iconic và Bộ công cụ CSS tại
http://fortawesome.github.io/Font-Awesome/

Ảnh màn hình

 • Hiển thị nút download ngoài Front-end
 • Thiết lập nút PDF
 • Thiếp lập các cài đặt PDF
 • Thiết lập phần Header và Footer file PDF
 • Tuỳ chỉnh CSS
 • Tắt tính năng tải file PDF.

Cài đặt

Cài đặt “DK PDF” có thể được thực hiện bằng cách tìm kiếm “DK PDF” trong “Plugin& gt; Thêm mới” trong bảng điều khiển WordPress của bạn hoặc bằng cách thực hiện các bước sau:

 1. Tải về plugin từ WordPress.org
 2. Tải lên tập tin cài đặt của plugin này bằng cách ‘Plugin > Thêm mới > Tải lên từ trang quản trị plugin.
 3. Kích hoạt plugin trong menu ‘Plugin’ WordPress

Đánh giá

22 Tháng Một, 2023
No longer maintained, not compatible with PHP 8 Like the title says, this plugin is no longer maintained and it is not compatible with PHP 8. This is the error it outputs using PHP 8.0: Array and string offset access syntax with curly braces is no longer supported in /public_html/wp-content/plugins/dk-pdf/vendor/mpdf/mpdf/src/Mpdf.php on line 2209 Please, pretty please, somebody fix this !!!
24 Tháng Mười Hai, 2021
Update Hello Please update your plugin. Your plugin is the best, but your plugin does not support Persian and Arabic. After receiving the PDF file, a mark from the sites whose articles are in Persian ??????? Is displayed instead of letters in the received PDF. thanks a lot
9 Tháng Mười Hai, 2020
I do not know what to say really I do not know how to thank you This plugin is the best, this plugin is the most excellent Customizable, beautiful, fast, free I wish others knew the value of this plugin If you have problems with the new version of WordPress, run it in the lower versions and use a button or download management plugins to place the download button
28 Tháng Mười Một, 2019
Ahhhh, we had a good short run on this one. I think the developer probably is not interested/able to keep going on this one. Too bad that there wasn't more support brought in an a commercial product developed. DO NOT DOWNLOAD. Please comment in forum if you find a working alternative. Thank you! Previous review -------- After searching for a few days for a plug-in that worked I've tried this one out (didn't try it first as there is an alert that it hasn't been tested on the past 3 versions of WordPress). It works!! We have a nice "Download this page as a PDF" + icon at the top of our terms and conditions and privacy policy pages. Just what we were looking for. Simple logo header and a footer that works, with page numbers. Can do more CSS formatting, and it also can take the formatting from your own theme. There is another product (or add-on) which I was a bit confused about, this looks like a great way to produce content from your own website, amalgamating posts together to create an e-book. **DK PDF Generator** <Auto-generates PFD with page content for download>
Đọc tất cả 41 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“DK PDF” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.9.6

 • Cập nhật thư viện mPDF lên phiên bản mới nhất.
 • Bộ lọc mới dkpdf_mpdf_font_dir, dkpdf_mpdf_font_data, dkpdf_mpdf_temp_dir. Cảm ơn joostvanbockel.

1.9.3

 • Hoàn nguyên về 1.9.1, đã xảy ra sự cố trong phiên bản 1.9.2

1.9.2

1.9.1

 • Đã thêm PDF Protection trong Cài đặt thiết lập PDF
 • Shortcodes cho cột mới: [dkpdf-columns] and [dkpdf-columnbreak]
 • Bộ lọc mới: dkpdf_pdf_filename
 • Sửa lỗi các admin_enqueue_scripts được hiển thị trên tất cả các trang (cảm ơn đến Aristeides Stathopoulos @aristath)

1.9

 • Đã thêm thuộc tính thẻ shortcode vào dkpdf-remove shortcode
 • Hỗ trợ biểu tượng FontAwesome
 • Đã thêm tiêu đề bài đăng dưới dạng tên tệp PDF khi được tải xuống từ trình duyệt

1.8

 • Bộ lọc mới dkpdf_pdf_format
 • Bộ lọc mới dkpdf_header_title
 • Tùy chọn để xóa nút PDF mặc định khi thêm nút PDF theo cách thủ công (cảm ơn đến Renato Alves)

1.7

 • Bộ lọc mới (xem tài liệu hướng dẫn các bộ lọc )
 • Sửa lỗi các vấn đề #21 #23 #24 trên Github

1.6

 • Đã thử nghiệm trên bản 4.4.2
 • Đã thêm tính tương thích của DK PDF Generator (css + shortcodes)

1.5

 • Đã thêm CSS tùy chỉnh PDF trong cài đặt
 • Các trường cài đặt được xác nhận kiếm tra.

1.4

 • Đã thêm shortcode [dkpdf-pagebreak] để thêm ngắt trang
 • Đã thêm bộ lọc dkpdf_header_pagination và dkpdf_footer_pagination
 • Đã thêm trang tiện ích vào menu quản trị

1.3

 • Menu quản trị PDF DK mới để có khả năng sử dụng tốt hơn
 • Đã thêm tab Thiết lập PDF để điều chỉnh hướng trang, kích thước phông chữ và lề của PDF
 • Đã thêm shortcode [dkpdf-remove] để xóa các phần nội dung trong PDF được tạo

1.2

 • Liên kết cài đặt trong trang danh sách plugin
 • Điều chỉnh mẫu tiêu đề để hiển thị biểu tượng tốt hơn

1.1

 • Loại bỏ shortcode dkpdf-nút trong tệp PDF được tạo

1.0

 • Phát hành lần đầu