DK PDF

Từ WordPress sang PDF được thực hiện dễ dàng.


Emili Castells 6,000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.15 Đã cập nhật 9 tháng trước

WP Post to PDF Enhanced

WP Post to PDF Enhanced renders posts & pages as downloadable PDFs for archiving and/or…


Lewis Rosenthal 2,000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.2.28 Đã cập nhật 5 năm trước

Debullpost2pdf

Post to PDF on click of a button.


Debullient Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.15 Đã cập nhật 2 năm trước