Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Disable Block

Mô tả

Disable Block disables Gutenberg editor and Gutenberg Block Library CSS totally everywhere and enables Classic Editor & Classic Widgets.

What does this plugin does?:

  • Disables totally the Gutenberg Block Editor
  • Shows and use by default the cool and compatible with everything WordPress Classic Editor
  • Remove Gutenberg Block Library CSS in frontend

Cài đặt

  1. Go to your WP Dashboard > Plugins and search for ‘Disable Block’ or…
  2. Download the plugin from WP repository.
  3. Upload the ‘disable-block’ folder to the ‘/wp-content/plugins/’ directory
  4. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

This plugin doesn’t have any Settings. It works with activating the plugin.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Disable Block” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • Release.