Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Slide Nav

Mô tả

SlideNav is an Responsive Mobile Menu for WordPress. Inspired from native app off-canvas slide-out menus in mobile apps.

SlideNav is the best WordPress Responsive Mobile menu. Give your mobile user an app like experience from your wordpress site.

Easily customizable interface to match you existing site.

Features

 • Native off-canvas menu
 • Touch-enabled
 • Set which side and where you want the button to show
 • Naked Header
 • Header Text or Logo Branding
 • Hide specific elements when the SlideNav Menu is visible(theme menus, or any html element)
 • Slide Direction (Left or Right)
 • Search Option in Header
 • Customizable Top Section
 • Top Section Custom Content
 • Search Option in Menu Top Section
 • Customizable Theme Color

Ảnh màn hình

 • screenshot-1.png
 • screenshot-2.png

Cài đặt

 1. Upload cv-menu to the /wp-content/plugins/ directory
 2. Activate the plugin through the Plugins menu in WordPress
 3. Set your options from the Responsive Menu admin area

or

Download and install the .zip file in the WordPress plugin page of your website

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Slide Nav” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp