Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Customizer Custom CSS

Mô tả

Easily overwrite your theme’s CSS from customizer and preview it before saving. Customizer Custom CSS does not require any configurationn and easy to use. Now there is no need of creating child theme just to change the CSS.

Ảnh màn hình

 • Custom CSS Customizer

Cài đặt

From your WordPress dashboard

 1. Visit ‘Plugins > Add New’
 2. Search for ‘customizer-custom-css’
 3. Activate Customizer Custom CSS plugin from your Plugins page.
 4. Go to the Customizer (Appearance -> Customize) to add custom CSS to your site.

From WordPress.org

 1. Download customizer-custom-css.
 2. Upload the ‘customizer-custom-css’ directory to your ‘/wp-content/plugins/’ directory, using your favorite method (ftp, sftp, scp, etc…)
 3. Activate customizer-custom-css from your Plugins page.
 4. Go to the Customizer (Appearance -> Customize) to add custom CSS to your site.

Hỏi đáp

No FAQ yet.

Đánh giá

Đọc tất cả 3 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Customizer Custom CSS” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1 – 11/26/2015

 • Sanitization Update

1.0 – 7/8/2015

 • Initial Release