Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

CTRL/CMD Save for WordPress

Mô tả

Save your posts with the all-known shortcut CTRL + S (Windows) or CMD + S (Mac)

Cài đặt

  1. Upload the plugin folder to the /wp-content/plugins/ directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the Plugins screen in WordPress

Hỏi đáp

Installation Instructions
  1. Upload the plugin folder to the /wp-content/plugins/ directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the Plugins screen in WordPress

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“CTRL/CMD Save for WordPress” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp