Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

CSS Reminder

Mô tả

CSS Reminder helps you find all the Custom CSS that is saved in the WordPress Database, even if a theme is uninstalled.

Credits

Health Check & Troubleshooting, Copyright WordPress.org, GPLv2, License URI: https://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html
Clipboard, Copyright Zeno Rocha, https://clipboardjs.com/, License: MIT

Copyright Carolina Nymark 2020

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“CSS Reminder” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

2020-02-25 Release