Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Comment URL Control

Cài đặt

Download the archive and extract the two contained files:

  • comment_url_control.php
  • comment_url_post.php

Upload the files to the plugin-directory of your blog. This should be

/wp-content/plugins/

After that, both files should be located at that directory. Do not create a subdirectory to store the files there!

Now, go to the plugins-section of your dashboard, look for the entry called Comment URL Control and press activate.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Comment URL Control” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp