Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Comment Move

Mô tả

Adds the ability to move comments between posts / pages to the comment edit page.

Simple no-fuzz plugin.. no extra pages / configuration screen, just an option added to your comment edit screen.

Usage

Just edit a comment and change it’s post / page id.

Ảnh màn hình

  • Left field is required, the right field is a quick select that fills out the left field when changed.
  • Same but for WP 2.7

Cài đặt

Just unzip into the plugins folder and activate.

Hỏi đáp

None..

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Comment Move” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp