Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Contact Form 7 Multi-step Forms (Add-on for CF7)

Mô tả

Contact Form 7 Multi-step Forms helps you add multi-step for your form. This is the best solution to keep the form as simple as possible to your visitors.

Ảnh màn hình

  • Form Step 1
  • Form Step 2

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Contact Form 7 Multi-step Forms (Add-on for CF7)” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.2

  • Improve UX/UI
  • Fix CSS

1.0

  • Version 1.0 Initial Release