Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

CC-Auto-Activate-Plugins

Mô tả

This plugin automatically activate all Plugins from WP_PLUGIN_DIR.

Tips & Tricks

 1. You can use plugin as Must Use Plugin (you can also use CC-MU-Plugins-Loader to load it).
 2. You can exclude plugins from auto activate by using Clearcode\Auto_Activate_Plugins filter.

  add_filter( ‘Clearcode\Auto_Activate_Plugins’, function( $plugins ) {
  foreach ( [
  ‘example/plugin.php’
  ] as $plugin ) if ( isset( $plugins[ $plugin ] ) ) unset( $plugins[ $plugin ] );
  return $plugins;
  } );

Ảnh màn hình

 • CC-Auto-Activate-Plugins - Visit the 'Plugins' to activate the plugin.

Cài đặt

From your WordPress Dashboard

 1. Go to ‘Plugins > Add New’
 2. Search for ‘CC-Auto-Activate-Plugins’
 3. Activate the plugin from the Plugin section on your WordPress Dashboard.

From WordPress.org

 1. Download ‘CC-Auto-Activate-Plugins’.
 2. Upload the ‘cc-auto-activate-plugins’ directory to ‘/wp-content/mu-plugins/’ directory using your favorite method (ftp, sftp, scp, etc…)
 3. Activate the plugin from the Plugin section on your WordPress Dashboard.

Đánh giá

24 Tháng Hai, 2018
Thank you very much, I use your plugin on my server with Php 7.2.2, it works perfectly, it's very convenient to upload the plugin into the directory plugins by Sftp and due to your plugin the activation process does not take time
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“CC-Auto-Activate-Plugins” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“CC-Auto-Activate-Plugins” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “CC-Auto-Activate-Plugins” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.1.3

Release date: 25.02.2019

 • Changed composer name to: wpackagist-plugin/cc-auto-activate-plugins.

1.1.2

Release date: 25.02.2019

 • Changed composer type to: wordpress-muplugin.
 • Tested plugin to newest WordPress v5.1

1.1.1

Release date: 05.01.2018

 • Added support for composer.

1.1.0

Release date: 04.01.2018

 • Added support for WordPress core ‘activate_plugin’ function.

1.0.0

Release date: 02.01.2018

 • First stable version of the plugin.