captcha-code-authentication

Mô tả

This plugin has been closed as of 5 Tháng Chín, 2022 and is not available for download. This closure is temporary, pending a full review.

Đánh giá

3 Tháng Mười Hai, 2019
The plugin has a major problem .. Simply wipe the Capcha field with the Inspector and then enter it without importing Capcha
30 Tháng Mười Một, 2019
I like this simple and effective plugin and adding woocommerce too is good. Regards
Đọc tất cả 28 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Captcha Code” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Captcha Code” đã được dịch qua 7 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Captcha Code” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.