Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

BT Captcha

Mô tả

BT Captcha – simple, Bilingual, Flexible, Protect Your WP Blog Against Comment Spams
Special thanks to the developer of Anti Captcha Plugin

Ảnh màn hình

  • Example of captha in comments section for Persian bloggers

Cài đặt

  1. Upload the whole bt-captcha directory into your WordPress plugins directory.

  2. Activate the plugin on your WordPress plugins page

3.Persian bloggers don’t need to make any changes but
other bloggers can find font name in line 123 and change
the Fa to En to show the english numbers.

Uninstalling:

  1. Deactivate the plugin on the plugins page of your blog dashboard

Hỏi đáp

Please visit http://www.payadl.ir/services/plugins/

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“BT Captcha” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

First release