Blocks Animation: CSS Animations for Gutenberg Blocks

Mô tả

Blocks Animation allows you to add CSS Animations to all of your Gutenberg blocks in the most elegant way.

The UI for Blocks Animation feels so native and intuitive, you won’t even notice it’s installed. Just install, and you will see animation settings in all the blocks, right in the Block Settings Sidebar.

Ảnh màn hình

  • Block Animations

Đánh giá

27 Tháng Mười Một, 2020
The animations are good and the block integration is great; however there is no way to control the animations appearing on scroll. On the slide or fade transitions, the item is visible in place, and then disappears and begins the animation. I would expect that the item should be invisible and then fade or slide in when entering the viewport.
14 Tháng Chín, 2020
Does the job perfectly and uses animate.css so customisation of the animations is easy. Thanks 🙂
Đọc tất cả 13 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Blocks Animation: CSS Animations for Gutenberg Blocks” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Blocks Animation: CSS Animations for Gutenberg Blocks” đã được dịch qua 2 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Blocks Animation: CSS Animations for Gutenberg Blocks” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

Version 1.1.0 (2021-07-03)

  • Getting ready for WordPress 5.8

Version 1.0.7 (2021-07-03)

  • Getting ready for WordPress 5.8

Version 1.0.6 (2020-08-03)

  • Improve Animation Picker
  • Test with WordPress 5.5

Version 1.0.5 (2020-02-15)

  • Add additional animation-delay options.

Version 1.0.4 (2020-01-07)

  • Update dependencies and fix version

Version 1.0.3 (2020-01-07)

  • Update dependencies