Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Block Spammers

Mô tả

This plugin allows to block spammers with the following options:

 • Block spammers by IPs (supports wildcards).
 • Block IPs that have posted comments marked as spam.
 • Block comments that contain bad words.

Additional options:

 • If comment contains bad words, add the spammers IP into the blacklist.
 • When deleting spam, add IPs of spam comments into the blacklist.
 • Similar entries in the blacklist are merged automatically.

Cài đặt

 1. Upload block-spammers to the /wp-content/plugins/ directory
 2. Activate the plugin through the \’Plugins\’ menu in WordPress
 3. Check and configure the plugin settings through the \’Block Spammers\’ menu in WordPress settings

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Block Spammers” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.3

 • Add counter for blocked comments
 • Add option to merge similar entries in the blacklist

0.2

 • Enable translations
 • Add Estonian translation

0.1

 • Initial release