Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Awesome Code Highlighting

Mô tả

Automagically highlight all your code blocks.
This plugin uses highlight.js to detect and highlight “pre” HTML tags.

To color theme use the customizer: Appearance -> Customize -> Code Highlighting Theme

Cài đặt

Standard WordPress activation process.

Hỏi đáp

NA

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Awesome Code Highlighting” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

NA