Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Animate WP

Mô tả

Just install and activate. This plugin comes with 104 of pure CSS animations.

Once you activated the plugin you can click WP Animate Settings to get all class names. Then copy and paste it into your elements. That’s it!

Hỏi đáp

Do you use javascript ?

No, We use pure CSS for all our animations.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Animate WP” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.0.1

First Release