Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Admin Menu Slide

Mô tả

Admin Menu Slide is a simple plugin that adds a feature to hide admin menu and make it slide when hovering on the edge of the screen. Works exactly like WordPress collapse menu – you can toggle the feature on/off by clicking a button, which is at the bottom of admin menu. When enabled, admin pages have full screen width.

Cài đặt

  1. Upload admin-menu-slide to the /wp-content/plugins/ directory.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.
  3. Now you will have an Enable/Disable sliding button in the admin menu.
  4. You can set the duration of slide animation in Settings -> Admin Menu Slide

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Admin Menu Slide” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

Release Date – 30th July, 2015

  • Initial release