WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

x-Store

Bởi

Phiên bản: 1.0.6

Lần cập nhật cuối cùng: 03 - 11 - 2018

Số lượt cài đặt: 300+

Trang chủ của Theme

x-Store is multi-purpose e-Commerce theme ideal for all type of online stores, business, agency, holiday and blogs sites. It is full responsive theme containing all the features you need to create a stunning website. x-Store comes with awesome features such as full width slider, latest and featured products widget, call to action with parallax background, breadcrumb, pagination options, shop page, drag and drop home page widget section, and more. View demo site at https://www.prodesigns.com/wordpress-themes/demo/x-store/

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch x-Store

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ