WordPress.org

tiếng Việt

Danh mục Theme

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Writee

Bởi

Phiên bản: 1.4.5

Lần cập nhật cuối cùng: 06 - 11 - 2017

Số lượt cài đặt: 20.000+

Trang chủ của Theme

Writee is very flexible and well suited free blogging WordPress theme for personal, food, travel, fashion, corporate, or any other amazing blog. Writee is fully responsive and mobile friendly. The theme features pixel perfect design and includes custom widgets, Customizer Options, full-width/boxed slider to showcase your content with style. Writee includes .mo file for the following languages AR_ARABIC, DE_GERMAN, ES_spanish, FR_french, IT_itnalian, RU_Russian, ZH_CHINES. Writee is Now Woo-commerce Compatible.

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ