Themes List

Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Theme này chưa được cập nhật hơn 2 năm nay. Nó có thể không còn được duy trì hay hỗ trợ và có thể có các vấn đề về khả năng tương thích khi được sử dụng với các phiên bản mới hơn của WordPress.

Writee

Bởi Scissor Themes

Phiên bản: 2.0.5

Lần cập nhật cuối cùng: 18 - 02 - 2022

Lượt cài: 7.000+

Phiên bản PHP: 7.0 hoặc hơn

Trang chủ của Theme

Writee is an elegant free personal WordPress blog theme and well suited for personal, food, travel, fashion, corporate, or any other amazing blog. Writee is fully responsive and mobile friendly. The theme features pixel perfect design and includes 3 custom widgets, Customizer Options, full-width/boxed slider to showcase your content with style. Writee is translation ready and supports the following languages AR_ARABIC, DE_GERMAN, ES_spanish, FR_french, IT_itnalian, RU_Russian, ZH_CHINES.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Phiên dịch

Dịch Writee

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.