WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Winter Solstice

Bởi

Đây là một theme con của Twenty Seventeen.

Phiên bản: 1.1.1

Lần cập nhật cuối cùng: 05 - 01 - 2018

Active Installations: 900+

Trang chủ của Theme

Winter Solstice is a holiday season child theme using the parent theme Twenty Seventeen. This responsive WordPress child theme inherits all Twenty Seventeen theme features and functionalities, including multiple sections on the front page, widgets, social menus, custom-header, logo upload, custom color, WooCommerce compatible, and more. This Twenty Seventeen child theme can be used on e-commerce sites. Should most likely integrate with WooCommerce, the most popular WordPress e-commerce plugin.

Các đánh giá

Xem tất cả
Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Thêm đánh giá của bạn

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ