Themes List

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Vertex

Bởi DessignThemes

Phiên bản: 1.1.8

Lần cập nhật cuối cùng: 30 - 11 - 2021

Lượt cài: 3.000+

Phiên bản WordPress: 5.3 hoặc hơn

Phiên bản PHP: 7.2 hoặc hơn

Trang chủ của Theme

Vertex responsive beautiful and simple theme mostly for portfolio websites or photography and blog sites. With clean and modern design and aesthetic feel,showcase your content in an contemporary timeless style. Make your images stand out and focus on your content.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Phiên dịch

Dịch Vertex

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.