WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

TotalPress

Bởi

Phiên bản: 1.0.29

Lần cập nhật cuối cùng: 23 - 08 - 2018

Active Installations: 400+

Trang chủ của Theme

My name is TotalPress! I'm Based off _s (Underscores) and built with Zurb's Foundation for Sites, so I'm responsive and look good on any device. I'm light weight and super fast (240kb compressed!). I have lots of hooks and filters, 10 widget areas and 6 different sidebar page templates. I use the Kirki plugin for the theme customizer and the Meta Box plugin for metaboxes. Did I mention that I work really well with page builders like Elementor and Header Footer Elementor. Download me today and take me for a spin.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch TotalPress

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ