WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Theme này chưa được cập nhật hơn 2 năm nay. Nó có thể không còn được duy trì hay hỗ trợ và có thể có các vấn đề về khả năng tương thích khi được sử dụng với các phiên bản mới hơn của WordPress.

Tora

Bởi

Phiên bản: 1.09

Lần cập nhật cuối cùng: 14 - 08 - 2016

Active Installations: 3.000+

Trang chủ của Theme

Tora is an elegant and responsive business theme. You will find lots of options in the Customizer including fonts, colors, blog options, header options, sidebar position etc. Tora comes with support for the Live Composer plugin so you can quickly create amazing pages for your website. Premade layouts are also available so you can get a quickstart and have your website ready in a very small amount of time.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Tora

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ